Kardiomonitor to niezbędna aparatura do udzielania pomocy przedmedycznej

Ze względu na ważną rolę w monitorowaniu stanu zdrowia badanego kardiomonitory winny znajdować się w większości placówek szpitalnych. Jest to bardzo znaczący i konieczny sprzęt. Nadzwyczaj zrozumiały w obsłudze i ułatwiający działalność personelu medycznego. Kiedy na wstępie pacjentowi zostaje udzielona pomoc przedmedyczna drugim krokiem jest podłączenie chorego pod kardiomonitor.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Kardiomonitory zezwalają na bieżące monitorowanie i rejestrowanie parametrów życiowych pacjenta, dlatego też powinny być m.in.

Nasz wpis wydaje się być ciekawy? Masz chęć na następne opisy? Zatem nie ociągaj się i kliknij w poniższy link.

na: placówkach intensywnej opieki medycznej,blokach operacyjnych,placówkach „chirurgii jednego dnia”,oddziałach dla dzieci i noworodkowych, kardiologii, neurologii oraz w Szpitalnych Oddziałach Ratownictwa tzw. SOR. Znajduje zastosowanie na większej ilości placówek szpitalnych, w prywatnych szpitalach, gabinetach zabiegowych, budynkach opieki, placówkach opiekuńczo-leczniczych, poradniach, ratownictwie medycznym, medycynie sportowej a także w okolicznościach domowych. stosowany jest przeważnie wtedy gdy u pacjenta istnieje wymóg ciągłej analizy funkcji życia, a stan chorego pozwala na jego przebywanie w domostwie (zobacz tu).

Kardiomonitor daje nam poczucie bezpieczeństwa i komfortu w opiekowaniu się nowo narodzonymi pociechami. Pośród popularnych nazw możemy przytoczyć: monitor parametrów życiowych badanego, monitor fczynności życiowych, monitor pacjenta, kardiomonitor. Miano może wskazywać na to samo narzędzie, może jednak również wskazywać na zakres mierzonych parametrów pisząc do monitorów funkcji życiowych tylko pomiary pulsu, wysycenia krwi tlenem oraz nieinwazyjnego ciśnienia krwi. Kardiomonitor oprócz wymienionymi zapewnia monitorowanie pracy mięśnia sercowego poprzez zintegrowany moduł EKG zezwalający na diagnostykę pracy serca.

kardiomonitor, sprzęt medyczny
Pośród normalnego zakresu parametrów monitorowanych przez kardiomonitor należy wymienić: EKG (elektrokardiografia) to zabieg diagnostyczny wykorzystywany w medycynie przede wszystkim w celu rrozpoznawania schorzeń serca. Procedura ta zezwala na rejestrację czynności serca przez wyliczenie różnicy potencjałów (napięć) pomiędzy elektrodami umieszczonymi na powierzchni klatki piersiowej. Graficznym odtworzeniem jest krzywa EKG. Kolejnym parametrem oglądanym przez kardiomonitor to „tętno”. Odpowiada miarze uderzeń na minutę.
Kolejny to „częstość oddechów”. Kardiomonitory mają alarm bezdechu czyli nieistnienie przepływu powietrza w górnych odcinkach dróg oddechowych, w czasie powyżej 10 sekund, co powoduje niższe nasycenie krwi tlenem (niedotlenienie) i zwyżkę poziomu dwutlenku węgla. Kolejne to „wysycenie hemoglobiny tlenem” czyli saturacja. „puls” odpowiada ilość uderzeń mięśnia sercowego na minutę.