Jak uzyskać kwalifikacje magistra

Każdy człowiek poszukuje w życiu swojej drogi. Dobrze jest, gdy charakter studiów był adekwatny z zamiłowaniami, także tym, czego oczekuje rynek pracy. Nie należy więc wybierać profilu studiów ze względu na królującą modę, lub dlatego, że znajomi także tam się wybierają. Należałoby przeanalizować za i przeciw w przypadku doboru danego kierunku, oraz skonfrontować to z indywidualnymi predyspozycjami i zainteresowaniami.
Continue reading