Kursy doszkalające dla kierowców

Wszyscy kierowcy, którzy potrzebują wykonywać transport towarów klasyfikowanych jako niebezpieczne, muszą przejść specjalne szkolenie ADR.
To wymóg w ramach umowy europejskiej umowy tyczącej się międzypaństwowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych.

cerryfikat

Autor: priceminister
Źródło: http://www.flickr.com
Poprzez kurs ADR kierowcy zdobyć mają przygotowanie do profesji w obszarze przewozu niebezpiecznych materiałów – w sposób bezpieczny a także zgodny z obowiązującymi regulacjami międzynarodowymi – klik. Instruktaż ADR zawiera część główną a także specjalistyczną, przy czym kurs (do sprawdzenia na tej stronie) podstawowy dotyczy wszystkich kierowców.
uczestnicy kursy adr

Autor: PitchPatch
Źródło: http://www.flickr.com
Instruktaże ADR są przeprowadzane przez ośrodki szkolenia kierowców realizujących działalność w zakresie prowadzenia doszkalających kursów oraz mających konieczny wpis do spisu przedsiębiorców. Poszczególne szkolenia (Ośrodek Star) odbywają się w wyznaczonym przez akt prawny wymiarach godzinowych. Kursant zobligowany jest przyswoić informację, której zakres dla indywidualnych kursów określa załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. Celem przepisów regulujących transport materiałów niebezpiecznych jest zminimalizowanie czy też znaczące ograniczenie możliwości zaistnienia karamboli i rozmiaru potencjalnych strat. Utworzenie rozporządzeń pozwoliło usystematyzować transport niebezpiecznych materiałów i dało wyraźne zasady w jaki sposób należy to wykonywać.

Przepisy tyczące się przewozu niebezpiecznych materiałów pozwalają zatem by realizowane przewozy były pewne przy zachowaniu a także poszanowaniu przepisów w nich zamieszczonych. Kierowcy kończąc omawiany kurs otrzymują certyfikat (rekomendują nas) kompetencji zawodowych – certyfikat kompetencji zawodowych – link.