W jaki sposób zdobyć sprawności harcerskie?

Każdy harcerz czy zuch chciałby uzyskiwać sprawności harcerskie, jakie mówią o posiadanych przez niego zdolnościach oraz zwiększają liczbę oznaczeń, jakie naszywane są na jego mundurek. Na ogół przyznawane są na obozach albo biwakach, kiedy można pokazać swoje talenty i zrealizować wymogi określone przy konkretnej sprawności. Co dokładnie trzeba zrobić, aby je uzyskać?

maszerujący harcerze

Autor: Arcadiuš
Źródło: http://www.flickr.com
Rozpocznijmy od tego, czym jest sama sprawność. To pokazana przez harcerza kompetentność w jednym z obszarów. W zależności od posiadanych sprawności zdobywa się wyższe stopnie harcerskie. By zacząć starania o konkretną sprawność, trzeba wystąpić z taką chęcią do swojego drużynowego. Potrzebne jest również przedstawienie karty próby sprawności, w której skrupulatnie opisany jest plan zadań. Jeśli harcerz nie umie go samemu sporządzić, może poprosić o rady zastępowego bądź starszego harcerza, jaki już nieraz opracowywał plan niniejszych działań. Po zaprezentowaniu nadmienionej karty próby, drużynowy dopuszcza harcerza do zrealizowania zaplanowanych zadań w czasie rozkazu. Harcerz ma ok. miesiąca bądź dwóch, by wypełnić wszystkie czynności wypisane w karcie oraz zdobyć wiedzę dotyczącą danej sprawności. Jeśli poddaje się cięższym próbom w celu osiągnięcia naprawdę niełatwej do zdobycia sprawności, okres ten może być wydłużony – zobacz na stronie. Zaliczaniem zadań zajmuje się drużynowy bądź osoba przez niego wyznaczona, a gdy wszystkie czynności są dobrze wykonane, przyznaje się sprawność, również w rozkazie. Karta prób jest przechowywana w dokumentach danej drużyny. Po nadaniu sprawności harcerz dostaje odznakę, jaką będzie nosić na prawym rękawie mundurku. Harcerz musi ją samodzielnie wszyć. Jeżeli z jakiś przyczyn sprawność będzie odebrana, harcerz, może powtórzyć próby za sześć miesięcy i w tym czasie ma zabronione noszenie tej odznaki. Sklep harcerski WGL

harcerze

Autor: Leslie Science & Nature Center
Źródło: http://www.flickr.com
Oznaczeniem nadzwyczaj pożądanym przez harcerzy jest także krzyż harcerski. To odznaka przyznawana harcerzom, którzy dzięki swoim działaniom w szczególności sobie na nią zasłużyli. Jeżeli i ty chciałbyś ją dostać, musisz jak najlepiej angażować się w życie swojej drużyny, zdawać następne sprawności i pozyskiwać coraz wyższe stopnie, pomagać innym, jeździć na obozy, a także po prostu być celującym harcerzem.