Jakie kwalifikacje powinien zdobyć poszukiwany opiekun osób starszych?

Profesja opiekuna osób starszych w rzeczywistości jest bardzo angażująca i odpowiedzialna. Osoba zajmująca się osobami w podeszłym wieku ma za zadanie dbać nie tylko o stan ich zdrowia, lecz także wspomagać ich w codziennym życiu. Zakres odpowiedzialności opiekunów bywa bardzo różny. Wiele zależy między innymi od stanu zdrowia oraz kondycji osób starszych, jak również miejsca zatrudnienia.

Opiekuna osoby starszej z dyplomem w głównej mierze pomaga podopiecznemu utrzymać higienę osobistą,

szkoła

Autor: HWUPetroleum
Źródło: http://www.flickr.com

przyjmować regularne posiłki czy podawać leki. W sytuacji osób cierpiących czy niepełnosprawnych bardzo często niezbędne jest także wykonywanie zastrzyków, zmiana opatrunków lub regularna rehabilitacja. Bardzo istotne jest również, żeby opiekun monitorował stan zdrowia podopiecznego. W jego gestii pozostaje zwłaszcza codzienna kontrola stanu zdrowia seniora.

Zadaniem opiekuna jest niejednokrotnie również wsparcie w utrzymaniu czystości w mieszkaniu czy w wykonywaniu typowych prac domowych, takich jak na przykład gotowanie czy wykonywanie zakupów. Może również zajmować się on załatwianiem różnorodnych spraw poza domem, np. zakupem lekarstw lub opłacaniem rachunków. Niejednokrotnie opiekun planuje także czas wolny osobie starszej. Niezwykle istotne jest, żeby opiekun po prostu starał się umożliwić starszej osobie rozwój psychofizyczny i wspierał ją w codziennym życiu.

W zawodzie opiekuna bardzo ważna jest jednak w szczególności empatia i właściwe podejście do drugiego człowieka. Nie mniej jednak, trzeba zadbać także o

szkoła

Autor: Kaplan International
Źródło: http://www.flickr.com

odpowiednie wykształcenie. Jeżeli chcesz zostać zawodowym opiekunem osób starszych, masz szansę wybrać szkoły dla osób ze średnim wykształceniem, jakie zapewniają naukę w tym kierunku. Dzięki odpowiedniej szkole policealnej lub też szkoleniom specjalistycznym masz szansę zdobyć konieczną wiedzę dotyczącą podstawowej opieki medycznej, a także pierwszej pomocy przedmedycznej.

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie opiekuna osób starszych mają szansę znaleźć zatrudnienie w bardzo wielu instytucjach. W głównej mierze są to domy opieki społecznej, placówki opieki paliatywnej, domy samopomocy itp. Mogą być także wynajmowane do pomocy w mieszkaniach osób prywatnych. Niezwykle wielu opiekunów medycznych poszukuje przy tym zatrudnienia nie tylko w Polsce, ale również poza granicami.