Z jakiego powodu komputerowe badanie widzenia może być niebezpieczne?

Nasz wzrok jest jednym z najważniejszych zmysłów, jednak dla większości ludzi jest aż tak oczywisty, że ani szczególnie o niego nie dbają, ani także nie uzmysławiają sobie, jak olbrzymie mogłyby być rezultaty zupełnej choćby jedynie częściowej straty widzenia.
Mogłoby się tak stać ze względu na różne dolegliwości, jednak na szczęście nie ma to miejsca zbyt często.

Pogorszenie wzroku tak, całkowita utrata już rzadziej. Niemniej jednak powinniśmy regularnie chodzić na kontrole do lekarza okulisty oraz to w tamtym miejscu wykonywać profesjonalne badanie takiego narządu. Paradoksalnie komputerowe badanie wzroku, które przeprowadzane jest bądź to w szkołach, bądź to w specjalistycznych pojazdach (objazdowe badanie widzenia), po którym uzyskuje się komputerowy wydruk, na bazie którego kupujemy okulary, mogłoby okazać się źródłem dużych problemów. Chodzi o to, że tego typu badanie mogłoby być tylko i wyłącznie podstawą do kolejnych badań, nie zaś do kupna dowolnych okularów. Jeżeli to wykonamy, powinniśmy je od razu wyrzucić do kosza. Frazes „komputerowe badanie (sprawdź jak wykonać badanie dna) wzroku” bywa wielokrotnie jedynie chwytem marketingowym, a jego wynik musi być jeszcze uściślony przez odpowiedniego specjalistę, zatem lekarza okulistę czy też optometrystę.
badanie wzroku

Autor: www.sxc.hu
Źródło: www.sxc.hu
Dla osób, które nie spotkały się jeszcze z takim zawodem, należałoby zaznaczyć, że w granicach jego kompetencji leży badanie oczu jego Pacjentów i także przeprowadzanie różnego typu badań technicznych. Ma to za zadanie ocenienie stanu zdrowia oczu i ocenienie rodzaju czy przedziału możliwych nieprawidłowości.

Poznaje on też funkcje wzroku przy pomocy specjalistycznych instrumentów m.in. do pomiaru ostrości wzroku czy ruchu gałek ocznych. Wykrywa on też i diagnozuje choroby narządów wzroku czy nieprawidłowości wiążące się z ruchem gałek ocznych.