Rehabilitacja jako sposób przywracania umiejętności

Rehabilitacja jest działaniem leczniczym, którego zamierzeniem jest przywrócenie choremu straconych działań w przebiegu schorzenia, a także upośledzeń rozwojowych i wrodzonych. Rehabilitacja Szczecin umożliwia w optymalnym zakresie odzyskać umiejętność robienia zasadniczych, powszednich zajęć. Wczesne zapoczątkowanie terapii wpływa na kształt leczenia i wiedzie do skrócenia czasu kuracji i poprawy jego rezultatów.
Continue reading