Rehabilitacja jako sposób przywracania umiejętności

Rehabilitacja jest działaniem leczniczym, którego zamiarem jest przywrócenie pacjentowi straconych funkcji w toku schorzenia, a także wad rozwojowych i wrodzonych. Rehabilitacja Szczecin pozwala w optymalnym stopniu przywrócić zdolność robienia zasadniczych, powszednich zajęć. Wczesne rozpoczęcie rehabilitacji oddziałuje na formę leczenia i wiedzie do skrócenia okresu kuracji i poprawy jego efektów.
Continue reading